Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Svenska Barndaghemmet är ett daghem för barn med svenska som modersmål. Dessutom finns det platser som är avsedda för barn, vars föräldrar är intresserade av att barnet lär sig svenska och börjar sin skolgång på svenska. Daghemmet befinner sig på samma gård som Svenska Samskolan i Tammerfors.

barndaghemmet.fi